Lezingen

Hier geef ik lezingen weer die ik heb gegeven en mijn standpunt over een algemene kwestie verwoorden.

Lezing over Respect voor wat we eten tijdens Werkconferentie te Den Haag

Op 7 oktober 2016 wordt een Werkconferentie over Respect voor wat we eten georganiseerd door een werkgroep onderzoekers onder leiding van Paul Struik en de Iona Stichting met medewerking van o.a. Marianne Thieme en Herman Wijffels. Als lid van de werkgroep en door verblijf in het buitenland van de voorzitter vertel ik het ontwikkelde telos concept dat in bijgevoegde discussienota door ons de afgelopen jaren is uitgewerkt.

Lezing afscheid COGEM

Op 21 november 2013 heb ik aan het slot van het afscheidssymposium voor mij na 12 jaar voorzitterschap van de COGEM in het Spaansche Hof te Den Haag de volgende terugblik gegeven op een aantal aan de taak van de COGEM verwante kwesties. Klik voor de volledige tekst hier.

Lezing bij 75-jarig jubileum van de BD landbouw vereniging

Op 8 november 2012 vierde de Nederlandse BD-landbouw vereniging haar 75 jarig jubileum in De Rode Hoed te Amsterdam. Daar gaf ik de volgende keynote speech in het avonddeel. Klik voor de volledige tekst hier.

Presentatie boek Gaia Logica

Mijn boek Gaia Logica heb ik op een bijeenkomst in Dudok te Den Haag op 2 april 2009 aangeboden aan de secretaris-generaal van het ministerie van VROM, ir J. van de Vlist met de volgende speech. Klik voor de volledige tekst hier.

Geef een antwoord