Boek toekomst milieu en duurzaamheid ‘Keerpunt in zicht’ aangeboden aan voorzitter Tweede Kamer

Kees Zoeteman

Op 29 juni 2021, vlak voor de verhuizing in verband met de verbouwing van het Tweede Kamer gebouw, hebben Marius Enthoven en ik het boek Keerpunt in zicht, hoe verder met milieu en duurzaamheid aan de voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp, aangeboden. Als redacteuren van het boek hebben we, samen met de uitgever Maurits Groen, hier de afgelopen maanden hard aan gewerkt door 24 auteurs uit te nodigen een essay te schrijven of zich door ons te laten interviewen. Dit alles naar aanleiding van het 50 jarig jubileum van het in 1971 gestarte milieubeleid onder minister Louis Stuyt van Volksgezondheid en Milieu. Met ons boek willen we niet zozeer terug, maar juist vooruit kijken. Wat komen er voor problemen aan de komenden 50 jaar? Wat is het goede uit het verleden dat we moeten behouden en welke fouten zouden moeten worden hersteld? Dat er lezenswaardige ideeën op dit vlak zijn verzameld doet de inhoudsopgave van het boek al vermoeden.

Na het uitgebreide voorwoord van prinses Laurentien van Oranje geven we een korte opsomming van de inhoud van het boek en de daaruit naar voren komende inhoudelijke thema’s die de komende decennia naar verwachting de beleidsagenda zullen bepalen.

Onder de zeven groepen thema’s van de toekomst: Ruimte, Klimaat, Biodiversiteit, Voedselproductie en bodemvruchtbaarheid, Gezondheid, Circulaire economie en grondstoffenschaarste en Verwachte nieuwe thema’s, vind ik persoonlijk de laatste categorie extra interessant omdat er nog weinig aandacht naar uit gaat. Daar zitten de grote verrassingen naar ik verwacht. Zo noemt Melanie Peters van het Rathenau Instituut de bovenaardse ruimte een urgente blinde vlek van de nationale politiek en uit wat André Kuipers over de ruimte verteld wordt duidelijk dat ze het bij het rechte eind heeft.

Er komt in de zomer van 2021 een nieuwe regering aan. Laat kamerleden en kandidaat bewindslieden en alle betrokken ondernemers, NGOs en burgers dit boek bij de hand houden om zich te laten inspireren!

Geef een antwoord