Publicaties & Projecten

Publicaties:

Tracking progress in urban green growth and Sustainable Development Goals: Measurement, information and indicators,
Kees Zoeteman, http://www.oecd.org/greengrowth/ggsd-2016/documents/

Respect voor wat wij eten
Paul Struik, Arie Bos, Jan Diek Van Mansvelt, Diederick Sprangers, Kees Zoeteman, Respect voor wat wij eten, http://www.zoetemanconsulting.nl/?p=531

Vader,
Kees Zoeteman, november 2015, www.jeeigenboekuitgeven.nl, https://1boek.nl/artikel/9789082393415/vader

Are larger cities more sustainable? Lessons from integrated sustainability monitoring in 403 Dutch municipalities,
Kees Zoeteman, Hans Mommaas, John Dagevos, Environmental Development, online 19 August 2015, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211464515300014

Duurzaamheid nog te weinig zaak van de provincies
John Dagevos en Kees Zoeteman, 2015, Tijdschrift Milieu, 1-2015, 11-13

What is behind the leadership shift in sustainable development from politicians to CEOs?     
Bastiaan C.J. Zoeteman, 2013, Environmental Development, 8, 113-130

Tovenaarsleerling                                                                                                    Over passen en meten met DNA                                                                          Bastiaan Zoeteman, 2013, Bilthoven, COGEM (www.cogem.net)

– Sustainable Development Drivers, The role of Leadership in Government, Business and NGO Performance
Kees Zoeteman, editor, 2012, Edward Elgar, Cheltenham, UK.  http://www.e-elgar.co.uk/Bookentry_Main.lasso?id=14492

 

– Gaia Logica, een nieuwe manier om met de aarde om te gaan
Over de opbouw van de aarde uit zeven elementensferen en hun morele uitdagingen.
Kees Zoeteman, april 2009, Christofoor, Zeist, The Netherlands

– Media berichtgeving over calamiteiten: de magie meester?
Bastiaan Zoeteman en Wouter Kersten, Tijdschrift voor Veiligheid, 2009 (8), 1, 35-47

Biotechnologie en de dialoog der doven                                                   Dertig jaar genetische modificatie in Nederland                                         Bastiaan C.J. Zoeteman, Miranda Berendsen, Pepijn Kuyper, 2003, Bilthoven, Commissie Genetische Modificatie (www.cogem.net)

Gaiasophy, The Wisdom of the Living Earth                                                 An Approach to Ecology, Based on Ancient Myth, Spiritual Vision and Scientific Thinking, 1991, Hudson NY, Lindisfarne Press (gebaseerd op Gaiasofie uitgegeven door Ankh-Hermes, Deventer, 1989)

Zie voor diverse bijdragen aan het economen forum MeJudice: http://www.mejudice.nl/artikelen?authors=669                                                                                                     

 
Projecten ten behoeve van Telos, Tilburg University (zie www.telos.nl onder rapporten):

-Duurzaamheidbalans Westland 2015, in vervolg op de Duurzaamheidbenchamrk Westland 2014, Telos, Rapport 15.125

-Overlast door verwarde personen in Amsterdam in landelijk perspectief, Een oriënterend onderzoek, Telos, Rapport 14.116

Sustainability Monitoring of European Cities, A scoping study prepared in collaboration with DG Environment for European Green Capital Award applicants, Telos-rapport 14.112

-Nationale monitor gemeentelijke duurzaamheid 2014                      Op zoek naar de locale duurzaamheidsissues op basis van 90 indicatoren voor 403 gemeenten, Telos-rapport  14.094

Gemeentelijke duurzaamheid: hoe organiseer je dat?                     Suggesties hoe energie- en milieubeleid te verbinden met economisch en sociaal beleid op basis van het duurzaamheidslandschap bij 35 gemeenten in de periode 2010-2014, Telos-rapport nr 14.093

– Voorbij de lijstjes
Duurzaamheidsmonitoring van 100 gemeenten in Nederland en het belang van individuele gemeentelijke ontwikkelingspaden, Rapport nr 13.090

– Duurzaamheidsbalans en duurzaamheidsbenchmark gemeente Tilburg
Met specifieke benchmark gemeenten, Telos, Rapport nr 13.083

– Duurzaamheidsbenchmark gemeente Amersfoort
Met de 27 Nederlandse gemeenten met meer dan 100.000 inwoners, Telos, Rapport nr 13.086

De rapporten van deze projecten kunnen worden ingezien via www.telos.nl

Geef een antwoord