ZoetemanConsulting

ZoetemanConsulting helpt personen en organisaties om duurzamer te worden door een ontwikkeling naar een hogere duurzaamheidshouding aan te gaan en die in de praktijk toe te passen en te monitoren. Op basis van langjarige ervaring wordt u geholpen om zelf en/of met uw organisatie een volgende ontwikkelingsstap te maken. Leiders moeten weer leren morele leiders te zijn en zo zichzelf en alle medewerkers op hun hoogste kwaliteiten als mens aan te spreken. Vanuit welke duurzaamheidhouding leiders en organisaties kunnen reageren is beschreven in het door Zoeteman geredigeerde en deels geschreven boek Sustainable Development Drivers (Edward Elgar, Cheltenham, 2012).

ZoetemanConsulting voert ook onderzoek uit in het kader van Tilburg University (zie www.telos.nl) of op eigen titel. Voorbeelden zijn de duurzaamheidbalans die voor gemeenten zoals Tilburg en Amersfoort zijn opgesteld of onderzoek naar de duurzaameidsbeoordeling van gemeenten voor de ministeries van BZK en IenM. Met denktank bijeenkomsten of brainstorm sessies worden gezamenlijk nieuwe oplossingen voor maatschappelijke duurzaamheid vraagstukken ontwikkeld.

Geef een reactie