Lancering boek Keerpunt in zicht bij Bram van de Klundert in Hoevelaken

Kees Zoeteman

Na het aanbieden van ons boek Keerpunt in zicht, hoe verder met milieu en duurzaamheid is het donderdag 8 juli 20121 gelanceerd op het landgoed van Bram en Yvonne van de Klundert te Hoevelaken voor allen die eraan hebben meegewerkt en de lokale pers.

Een impressie van de bijeenkomst geeft bijgaande link

Zie ook bijgaand persbericht

PERSBERICHT
‘Keerpunt in zicht; hoe verder met milieu en duurzaamheid’
Hierbij dus zowel een PDF van het binnenwerk (een stuk kleiner dan de werkelijke gedrukte versie) alsook van het omslag van het boek.
Dinsdag 29 juni heeft TweedeKamer-voorzitter Vera Bergkamp het 1e exemplaar in ontvangst genomen van het boek ‘Keerpunt in zicht; hoe verder met milieu en duurzaamheid’. De aanbieding geschiedde door Marius Enthoven (ex-Hoofdinspecteur Milieuygiëne en ex-Directeur-Generaal Milieubeheer van Nederland als daarna van de Europese Unie) en Kees Zoeteman, ex-Directeur van het RIVM (ten tijde van het geruchtmakende ‘Zorgen voor Morgen’ uit 1988).
Het boek bevat ca 25 bijdragen in de vorm van essays en interviews van evenzovele oud-bewindslieden (Pieter Winsemius, Ed Nijpels, Jacqueline Cramer), prominente ex-top-ambtenaren, onderzoekers, wetenschappers, deskundige. Een greep daaruit: Rathenau-directeur Melanie Peters, astronaut André Kuipers, poolreizigster Bernice Notenboom, Klaas van Egmond (oa. Sustainable Finance Lab), Marjolein Demmers (directeur Natuur en Milieu), Volkert Engelsman (directeur EOSTA), Wim van den Donk (oa. ex-Commissaris der Koningin van Noord-Brabant), Annemieke Nijhof (oa. ex-Secretaris-Generaal Algemene Zaken), Rein Willems (ex-directeur Shell NL), Bram van de Klundert (oa. ex-directeur Waddenfonds), Paul de Jongh (projectleider 1e Nationaal Milieubeleidsplan.Het (uitvoerige) voorwoord is geschreven door prinses Laurentien van Oranje.
De bijdragen bieden vanuit een groot aantal perspectieven en invalshoeken een verrassend, leerzaam en op een aantal punten ook zeer concreet perspectief voor de komende vijftig jaar milieu- en duurzaamheidsbeleid (in 1971 werd Louis Stuyt de eerste NL milieuminister).
Als bijlage bij dit persbericht treft u ook zowel een PDF van het binnenwerk alsook van het omslag van het boek.Ook treft u hierbij een foto aan van de overhandiging aan TweedeKamer-voorzitter Vera Bergkamp.
Voor nadere informatie over het boek (€27,50, verkrijgbaar via de boekhandel en via mg@mgmc.nl), maar ook voor verzoeken tot interview met de redacteuren en/of de auteurs van de essays en interviews: Maurits Groen (uitgever) 06- 21 553 563

Boek toekomst milieu en duurzaamheid ‘Keerpunt in zicht’ aangeboden aan voorzitter Tweede Kamer

Kees Zoeteman

Op 29 juni 2021, vlak voor de verhuizing in verband met de verbouwing van het Tweede Kamer gebouw, hebben Marius Enthoven en ik het boek Keerpunt in zicht, hoe verder met milieu en duurzaamheid aan de voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp, aangeboden. Als redacteuren van het boek hebben we, samen met de uitgever Maurits Groen, hier de afgelopen maanden hard aan gewerkt door 24 auteurs uit te nodigen een essay te schrijven of zich door ons te laten interviewen. Dit alles naar aanleiding van het 50 jarig jubileum van het in 1971 gestarte milieubeleid onder minister Louis Stuyt van Volksgezondheid en Milieu. Met ons boek willen we niet zozeer terug, maar juist vooruit kijken. Wat komen er voor problemen aan de komenden 50 jaar? Wat is het goede uit het verleden dat we moeten behouden en welke fouten zouden moeten worden hersteld? Dat er lezenswaardige ideeën op dit vlak zijn verzameld doet de inhoudsopgave van het boek al vermoeden.

Na het uitgebreide voorwoord van prinses Laurentien van Oranje geven we een korte opsomming van de inhoud van het boek en de daaruit naar voren komende inhoudelijke thema’s die de komende decennia naar verwachting de beleidsagenda zullen bepalen.

Onder de zeven groepen thema’s van de toekomst: Ruimte, Klimaat, Biodiversiteit, Voedselproductie en bodemvruchtbaarheid, Gezondheid, Circulaire economie en grondstoffenschaarste en Verwachte nieuwe thema’s, vind ik persoonlijk de laatste categorie extra interessant omdat er nog weinig aandacht naar uit gaat. Daar zitten de grote verrassingen naar ik verwacht. Zo noemt Melanie Peters van het Rathenau Instituut de bovenaardse ruimte een urgente blinde vlek van de nationale politiek en uit wat André Kuipers over de ruimte verteld wordt duidelijk dat ze het bij het rechte eind heeft.

Er komt in de zomer van 2021 een nieuwe regering aan. Laat kamerleden en kandidaat bewindslieden en alle betrokken ondernemers, NGOs en burgers dit boek bij de hand houden om zich te laten inspireren!